hugo.lv

Hugo.lv ir Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma, kas brīvi pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Tā nodrošina automatizētu tulkošanu, runas atpazīšanu un runas sintēzi, kā arī dažādus rīkus daudzvalodu atbalstam e-pakalpojumos.

Hugo.lv platforma ir īpaši pielāgota latviešu valodai un valsts pārvaldes dokumentiem, līdz ar to tulkošanas kvalitāte ir daudz augstāka, nekā tulkošanai izmantojot citus tiešsaistes tulkošanas pakalpojumus. Tāpat Hugo.lv platformas lietotāji var izmantot tulkošanas asistentu ērtākai dokumentu tulkošanai.

Tulko tekstus, dokumentus un tīmekļa vietnes

Īpaši izstrādāta latviešu valodai

Pielāgota valsts pārvaldes dokumentiem

Tulkošana ir droša, un dati netiek nodoti trešajām pusēm

Tulkošanas saskarne API

Hugo.lv var integrēt visās valsts pārvaldes platformās un mājaslapās, veicinot daudzvalodu pieeju e-pārvaldes informācijai un e-pakalpojumiem. Par integrācijas iespējām, lūdzu, sazinieties ar lapas uzturētājiem Kultūras informācijas sistēmu centrā.

Kontaktinformācija

Kultūras informācijas sistēmu centrs
Tērbatas iela 53-2, Rīga, LV-1011
Tālr.: +371 67843084
help@kis.gov.lv

Projekta izstrādātāji