Valsts pārvaldes valodas rīki

Vairāki valodu rīki vienuviet

Hugo.lv ir Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma, kas brīvi pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Tā nodrošina automatizētu tulkošanu, runas atpazīšanu un runas sintēzi, kā arī dažādus rīkus daudzvalodu atbalstam e-pakalpojumos.

Apskatīt visus rīkus

Tulkojiet tekstus no latviešu uz citām valodām

Teksta tulkošana

Klausieties rakstītu tekstu vai dokumentu

Runas sintēze

Pārvērtiet runu rakstītā tekstā

Runas atpazīšana

Aprunājieties ar virtuālajiem asistentiem

Virtuālo asistentu katalogs

Pārbaudiet pareizrakstību latgaliešu valodā

Latgaliešu valodas pareizrakstība

Tulkojiet dokumentus ar CAT tulkošanas rīku

Tulkošanas asistents